Ανακοινώσεις

ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ /ΤΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Β1 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ , ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ EGF/2018/003 EL/Attica publishing

Ανακοινώνονται

 Οι Οριστικοί πίνακες, αποτελεσμάτων για την συγκρότηση μητρώου εκπαιδευτών/τριών  ενέργειας Β1 συνεχιζόμενης  επαγγελματικής κατάρτισης που θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά στο πλαίσιο του έργου με κωδικό EGF/2018/003 EL/Attica publishing, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) περιόδου 2014-2020.

 

Οι Οριστικοί πίνακες αποτελεσμάτων  αναρτώνται σύμφωνα με τη διαδικασία της ψευδωνυμοποίησης του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679, ως σημείο αναφοράς τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης υποβολής δικαιολογητικών.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Β1, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣEGF/2018/003 EL/Attica publishing

Ανακοινώνονται

 Οι Προσωρινοί πίνακες, αποτελεσμάτων για την αναζήτηση Συγγραφέων Εκπαιδευτικού Υλικού  ενέργειας Β1 συνεχιζόμενης  επαγγελματικής κατάρτισης, αποκλειστικά στο πλαίσιο του έργου με κωδικό EGF/2018/003 EL/Attica publishing, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) περιόδου 2014-2020.

 

Οι Προσωρινοί πίνακες αποτελεσμάτων ανά Αντικείμενο κατάρτισης αναρτώνται σύμφωνα με τη διαδικασία της ψευδωνυμοποίησης του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679, ως σημείο αναφοράς τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης υποβολής δικαιολογητικών

 

Ανάρτηση Προσωρινού Μητρώου Εκπαιδευτών/τριών Ενέργειας Β1 Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης , στο Πλαίσιο της Πράξης «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ EGF/2018/003 EL/Attica publishing

Ανακοινώνονται

 Οι Προσωρινοί πίνακες, αποτελεσμάτων για την συγκρότηση μητρώου εκπαιδευτών/τριών  ενέργειας Β1 συνεχιζόμενης  επαγγελματικής κατάρτισης που θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά στο πλαίσιο του έργου με κωδικό EGF/2018/003 EL/Attica publishing, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) περιόδου 2014-2020.

Οι Προσωρινοί  πίνακες αποτελεσμάτων  αναρτώνται σύμφωνα με τη διαδικασία της ψευδωνυμοποίησης του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679, ως σημείο αναφοράς τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης υποβολής δικαιολογητικών.

2η Τροποποίηση Πρόσκλησης Γ ενέργειας " Προώθηση Επιχειρηματικότητας"

Αποφασίζεται η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτημάτων συμμετοχής των ωφελουμένων και αντί της 27ης Μαρτίου 2020 ορίζεται νέα ημερομηνία λήξης η 02/04/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00. Λόγω των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας και της ασφάλειας των πολιτών εναντίον της διάδοσης του Covid-19 οι ενδιαφερόμενοι ωφελούμενοι δύνανται να αποστείλουν όλα τα προβλεπόμενα στο σημείο 4.1 της παρ. Β έντυπα της αρχικής πρόσκλησης μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χωρίς να απαιτείται (στην παρούσα φάση) η κατάθεση του φυσικού φακέλου στη γραμματεία της ΕΥ ΕΔ ΑπΚο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Σε κάθε περίπτωση τα αιτήματα συμμετοχής επέχουν θέση Υπεύθυνης Δήλωσης.

Kατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της αρχικής πρόσκλησης.

Υποκατηγορίες