ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Β1, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣEGF/2018/003 EL/Attica publishing

Ανακοινώνονται

 Οι Προσωρινοί πίνακες, αποτελεσμάτων για την αναζήτηση Συγγραφέων Εκπαιδευτικού Υλικού  ενέργειας Β1 συνεχιζόμενης  επαγγελματικής κατάρτισης, αποκλειστικά στο πλαίσιο του έργου με κωδικό EGF/2018/003 EL/Attica publishing, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) περιόδου 2014-2020.

 

Οι Προσωρινοί πίνακες αποτελεσμάτων ανά Αντικείμενο κατάρτισης αναρτώνται σύμφωνα με τη διαδικασία της ψευδωνυμοποίησης του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679, ως σημείο αναφοράς τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης υποβολής δικαιολογητικών