Ανακοινώσεις

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Β1, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ , ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ EGF/2018/003 EL/Attica publishing ”,

Ανακοινώνονται

Αναθεωρημένοι Προσωρινοί πίνακες, αποτελεσμάτων για την αναζήτηση Συγγραφέων Εκπαιδευτικού Υλικού ενέργειας Β1 συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, αποκλειστικά στο πλαίσιο του έργου με κωδικό EGF/2018/003 EL/Attica publishing, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) περιόδου 2014-2020.

 

Οι Αναθεωρημένοι Προσωρινοί πίνακες αποτελεσμάτων αφορούν μόνο 3 θεματικά αντικείμενα εξειδικευμένων επαγγελματικών δεξιοτήτων και αναρτώνται σύμφωνα με τη διαδικασία της ψευδωνυμοποίησης του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679, ως σημείο αναφοράς τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης υποβολής δικαιολογητικών.