Ανακοινώσεις

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Β1, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ , ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ EGF/2018/003 EL/Attica publishing ”

Ανακοινώνονται

 Οι Οριστικοί  πίνακες, αποτελεσμάτων για την αναζήτηση Συγγραφέων Εκπαιδευτικού Υλικού  ενέργειας Β1 συνεχιζόμενης  επαγγελματικής κατάρτισης, αποκλειστικά στο πλαίσιο του έργου με κωδικό EGF/2018/003 EL/Attica publishing, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) περιόδου 2014-2020.