Ανακοινώσεις

Πιστοποίηση Βασικών Δεξιοτήτων Πληροφορικής στο πλαίσιο της Ενέργειας Β1 «Επαγγελματική Κατάρτιση», με απευθείας ανάθεση.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Ένωση εταιριών «ΔΗΜΗΤΡΑ Εκπαιδευτική Συμβουλευτική Α.Ε. – ΜΑΣΤΕΡ Α.Ε. – Παπαβασιλείου Αθ. & ΣΙΑ Ε.Ε.», στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης (Πρότασης) «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ EGF/2018/003 EL/Atticapublishing» του Επιχειρησιακού Προγράμματος (έργου) με τίτλο «Ενέργειες που αφορούν απολύσεις σε επιχειρήσεις στον κλάδο 58 της NACE Αναθ.2 (Εκδοτικές δραστηριότητες) στην επιπέδου NUTS 2 Περιφέρεια Αττικής (EL30) που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) περιόδου 2014-2020», ανακοινώνει πως θα προβεί στην επιλογή φορέα πιστοποίησης Βασικών Δεξιοτήτων Πληροφορικής στο πλαίσιο της Ενέργειας Β1 «Επαγγελματική Κατάρτιση», με απευθείας ανάθεση.

Με την ολοκλήρωση της κατάρτισης που αφορά σε «Ψηφιακές Δεξιότητες- ΤΠΕ», οι συμμετέχοντες στα προγράμματα κατάρτισης μπορούν να λάβουν μέρος, εφόσον το επιθυμούν, σε εξετάσεις πιστοποίησης που διενεργούνται από Φορεάς/είς Πιστοποίησης ο/οι οποίος/οι είναι πιστοποιημένος/οι Φορέας/είς χορήγησης πιστοποιητικών πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ από τον ΕΟΠΠΕΠ και  διαπιστευμένος/οι φορέας/είς σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO/IEC 17024:2012, να χορηγεί/ούν πιστοποιητικά για την απόκτηση δεξιοτήτων στα ειδικότερα προγράμματα κατάρτισης όπως περιγράφονται παρακάτω.

Οι ωφελούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα  να καταστούν κάτοχοι Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής που έχουν εκδοθεί από τον/τους Φορέα/είς χορήγησης Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής (ΤΠΕ Ι, ΤΠΕ ΙΙ, ΤΠΕ ΙΙΙ) και να καταχωρηθούν με επιμέλεια του/των Φορέα/ων και σε συνεργασία με την εκάστοτε αρμόδια υπηρεσία του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στο Μητρώο Πιστοποιηθέντων Προσώπων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Καλούνται οι φορείς Πιστοποίησης να μας εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους αποστέλλοντας ηλεκτρονικά την Οικονομική Προσφορά (συνημμένο αρχείο) έως την Παρασκευή 30/10/2020 και ώρα 15:00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.