Ανακοινώσεις

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να γνωστοποιήσουμε την διεξαγωγή "ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ" (open day) με θέμα "Ευκαιρίες σύζευξης με την αγορά εργασίας " η οποία θα πραγματοποιηθεί την

 Τετάρτη 08/07/2020 στην δομή του "ΚΕΚ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ", Αγίου Ιωάννη Θεολόγου 15, στο Περιστέρι με ώρα έναρξης από 17:00

 από την Ένωση εταιριών «ΔΗΜΗΤΡΑ Εκπαιδευτική Συμβουλευτική Α.Ε. – ΜΑΣΤΕΡ Α.Ε. – Παπαβασιλείου Αθ. &ΣΙΑ Ε.Ε.», στο πλαίσιο της πράξης ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ στο έργο με κωδικό «EGF/2018/003 EL/Attica publishing» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) Περιόδου 2014-2020, με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ 58 ΤΗΣ NACE ΑΝΑΘ. 2 (ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ) ΣΤΗΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ NUTS 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (EL30)».

 Στόχος της συνάντησης είναι :

  • Η σύζευξη προσφοράς και ζήτησης εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης της Ενέργειας Α και της  Ενέργειας Δ: "Επιδότηση Θέσεων εργασίας". Σχετική πρόσκληση έχει αναρτηθεί και στην επίσημη ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ : www.oaed.gr . Η Πρόσκληση απευθύνεται σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και σε Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα στην Περιφέρεια Αττικής. Η ημερομηνία έναρξης των αιτήσεων από ενδιαφερόμενους εργοδότες είναι από 7-7-2020. 
  • Η δικτύωση νέων επιχειρηματιών που προέκυψαν από την υλοποίηση της ενέργεια Γ "Προώθηση Επιχειρηματικότητας".

Θα βρείτε εδώ την Πρόσκληση για την συνάντηση καθώς το σχετικό ΦΕΚ από το site του ΟΑΕΔ.

 Για πληροφορίες καλέστε στα τηλέφωνα των εταιρειών της Ένωσης : 210 8838540, 210 5755099,  210 6858760 , 210 8233522