Παράταση παραλαβής αιτήσεων ενδιαφερομένων μέχρι και την Παρασκευή 20/12/2019

Παράταση παραλαβής αιτήσεων για την συγκρότηση μητρώου ωφελούμενων του Έργου με κψδ EGF/2018/Attica publishing , έως και την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019.